ระบบห้องสมุดออนไลน์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display กลับ
 ISBN 400 บาท
 ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม 1 / รวบรวมโดย เชิดชัย มีคำ.
 พิมพลักษณ์ [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552]
 เลขเรียก K ค695 [2552]
 รูปเล่ม 720 หน้า.
 หมายเหตุ Contents: ประกอบด้วย : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2552), หนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ, ข้อหารือสำคัญที่น่าสนใจ
 หัวเรื่อง พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คู่มือ
 หัวเรื่อง พัสดุ -- คู่มือ
 ผู้แต่งร่วม เชิดชัย มีคำ, ผู้รวบรวม.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552]  
  Barcode: 029249
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] ฉ.2 
  Barcode: 029250
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] ฉ.3 
  Barcode: 029251
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] ฉ.4 
  Barcode: 029252
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือปฏิบัติงาน..
Bib 29150

 Copyright 2015. scphc.ac.th