เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม 1 / รวบรวมโดย เชิดชัย มีคำ.
 ISBN  400บาท
 พิมพ์ลักษณ์  [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552]
 ลักษณะทางกายภาพ  720 หน้า.
 เลขเรียก  K ค695 [2552]
 หมายเหตุ  Contents: ประกอบด้วย : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2552), หนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ, ข้อหารือสำคัญที่น่าสนใจ
 หัวเรื่อง  พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คู่มือ
 หัวเรื่อง  พัสดุ -- คู่มือ
 ผู้แต่งร่วม  เชิดชัย มีคำ, ผู้รวบรวม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] 2552  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] 2552 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] 2552 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
K ค695 [2552] 2552 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือปฏิบัติงาน..
Bib 29150
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. scphc.ac.th