เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
 ชื่อเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
 ลักษณะทางกายภาพ  71 หน้า
 เลขเรียก  HF5549 ธ516ค 2548
 หัวเรื่อง  ผู้บริหาร
 หัวเรื่อง  จริยธรรม
 หัวเรื่อง  ความดี
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. โครงการปริญญาโททางการบัญชี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HF5549 ธ516ค 2548  
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
HF5549 ธ516ค 2548 ฉ.2 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
HF5549 ธ516ค 2548 ฉ.3 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้บริหาร]
    หัวเรื่อง [จริยธรรม]
    หัวเรื่อง [ความดี]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คุณธรรมและจริยธร..
Bib 29468
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. scphc.ac.th