เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1524257783 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='ie8nj7d8ptuf63mcmisj7eam37' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='ie8nj7d8ptuf63mcmisj7eam37' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ie8nj7d8ptuf63mcmisj7eam37',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1524344183',
	ipset='54.81.71.187',
	val='a:1:{i:0;s:5:\"29468\";}'
	
 ผู้แต่ง  ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
 ชื่อเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
 ลักษณะทางกายภาพ  71 หน้า
 เลขเรียก  HF5549 ธ516ค 2548
 หัวเรื่อง  ผู้บริหาร
 หัวเรื่อง  จริยธรรม
 หัวเรื่อง  ความดี
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. โครงการปริญญาโททางการบัญชี.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HF5549 ธ516ค 2548  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
HF5549 ธ516ค 2548 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
HF5549 ธ516ค 2548 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้บริหาร]
    หัวเรื่อง [จริยธรรม]
    หัวเรื่อง [ความดี]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คุณธรรมและจริยธร..
Bib 29468
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. scphc.ac.th