เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 11-15 = English for computer users / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์.
 ISBN  9749755499:190บาท
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
 ลักษณะทางกายภาพ  3 เล่ม : ภาพประกอบ.
 เลขเรียก  PE1127 ส627อ ล.3 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2.
 หมายเหตุ  Contents: ล.1 หน่วยที่ 1-5
-- ล.2 หน่วยที่ 6-10
-- ล.3 หน่วยที่ 11-15.
 ชื่อชุด  เอกสารการสอนชุดวิชา ; 11307
 หัวเรื่อง  ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางคอมพิวเตอร์)
 หัวเรื่อง  ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 หัวเรื่อง  คอมพิวเตอร์ -- ภาษา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
PE1127 ส627อ ล.3 2549  
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
PE1127 ส627อ ล.3 2549 ฉ.2 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
PE1127 ส627อ ล.3 2549 ฉ.3 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 30016
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. scphc.ac.th