เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
mysqli: Table './ulib6/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
select id from stat_globaluid where statuid='20170325105135_4382' 
mysqli: Table './ulib6/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM stat_globaluid
			WHERE id NOT IN (
			  SELECT id
			  FROM (
				SELECT id
				FROM stat_globaluid
				ORDER BY id DESC
				LIMIT 100
			  ) foo
			); 
mysqli: Table './ulib6/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
insert into stat_globaluid set
		statuid='20170325105135_4382',
		dt='1490413895',
		phpself='/dublin.php',
		agent='CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)',
		yea='2017',
		mon='3',
		dat='25',
		ip='54.158.109.89'
		
		
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1490327495 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='4vclsqkv7l32kb40h69j1qr4n4' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='4vclsqkv7l32kb40h69j1qr4n4' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4vclsqkv7l32kb40h69j1qr4n4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1490413895',
	ipset='54.158.109.89',
	val='a:1:{i:0;s:4:\"5565\";}'
	
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสชั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล หน่วยที่ 9-15 = Advanced calculus and differential equation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  แคลคูลัสชั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Advanced calculus and differential equation
 ISBN  9746138529:120บาท
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 เลขเรียก  QA ส627อ ล.2 2535
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 หมายเหตุ  Contents: สารบัญ : ล.1 หน่วยที่ 1-8 - - ล.2 หน่วยที่ 9-15
 ชื่อชุด  เอกสารการสอนชุดวิชา ; 22452.
 หัวเรื่อง  แคลคูลัส
 หัวเรื่อง  สมการเชิงอนุพันธ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
2535  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [แคลคูลัส]
    หัวเรื่อง [สมการเชิงอนุพันธ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 5565
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. scphc.ac.th