ระบบห้องสมุดออนไลน์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display กลับ
 ISBN 9746138529 : 120 บาท
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
 ชื่อเรื่อง เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสชั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล หน่วยที่ 9-15 = Advanced calculus and differential equation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง แคลคูลัสชั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Advanced calculus and differential equation
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
 เลขเรียก QA ส627อ ล.2 2535
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ Contents: สารบัญ : ล.1 หน่วยที่ 1-8 - - ล.2 หน่วยที่ 9-15
 ชื่อชุด เอกสารการสอนชุดวิชา ; 22452.
 หัวเรื่อง แคลคูลัส
 หัวเรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QA ส627อ ล.2 2535  
  Barcode: 008897
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
QA ส627อ ล.2 2535 ฉ.2 
  Barcode: 008898
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง [แคลคูลัส]
    หัวเรื่อง [สมการเชิงอนุพันธ์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 5565

 Copyright 2015. scphc.ac.th