เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาแคลคูลัสชั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล หน่วยที่ 9-15 = Advanced calculus and differential equation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  แคลคูลัสชั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Advanced calculus and differential equation
 ISBN  9746138529:120บาท
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 เลขเรียก  QA ส627อ ล.2 2535
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 หมายเหตุ  Contents: สารบัญ : ล.1 หน่วยที่ 1-8 - - ล.2 หน่วยที่ 9-15
 ชื่อชุด  เอกสารการสอนชุดวิชา ; 22452.
 หัวเรื่อง  แคลคูลัส
 หัวเรื่อง  สมการเชิงอนุพันธ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
2535  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [แคลคูลัส]
    หัวเรื่อง [สมการเชิงอนุพันธ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 5565
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. scphc.ac.th