ระบบห้องสมุดออนไลน์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display กลับ
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535].
 เลขเรียก K พ371 [2535]
 รูปเล่ม 52 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
 หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง ระเบียบปฏิบัติราชการ
 ผู้แต่งร่วม ธีระพล อรุณะกสิกร.
 ผู้แต่งร่วม สถาพร ลิ้มมณี.
 ผู้แต่งร่วม ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
K พ371 [2535]  
  Barcode: 004367
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
K พ371 [2535] ฉ.2 
  Barcode: 004368
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
K พ371 [2535] ฉ.3 
  Barcode: 004369
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
K พ371 [2535] ฉ.4 
  Barcode: 004370
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534]
    หัวเรื่อง [ระเบียบปฏิบัติราชการ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติระเ..
Bib 8314

 Copyright 2015. scphc.ac.th