เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535].
 ลักษณะทางกายภาพ  52 หน้า ; 26 ซม.
 เลขเรียก  K พ371 [2535]
 หัวเรื่อง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 หัวเรื่อง  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
 หัวเรื่อง  การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  ระเบียบปฏิบัติราชการ
 ผู้แต่งร่วม  ธีระพล อรุณะกสิกร.
 ผู้แต่งร่วม  สถาพร ลิ้มมณี.
 ผู้แต่งร่วม  ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
2535  
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.2 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.3 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.4 
  
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534]
    หัวเรื่อง [ระเบียบปฏิบัติราชการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติระเ..
Bib 8314
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2015. scphc.ac.th