เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code กลับ
mysqli: Table './ulib6/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
select id from stat_globaluid where statuid='20170525043140_449' 
mysqli: Table './ulib6/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM stat_globaluid
			WHERE id NOT IN (
			  SELECT id
			  FROM (
				SELECT id
				FROM stat_globaluid
				ORDER BY id DESC
				LIMIT 100
			  ) foo
			); 
mysqli: Table './ulib6/stat_globaluid' is marked as crashed and should be repaired
insert into stat_globaluid set
		statuid='20170525043140_449',
		dt='1495661500',
		phpself='/dublin.php',
		agent='CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)',
		yea='2017',
		mon='5',
		dat='25',
		ip='54.162.109.90'
		
		
 ชื่อเรื่อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535].
 ลักษณะทางกายภาพ  52 หน้า ; 26 ซม.
 เลขเรียก  K พ371 [2535]
 หัวเรื่อง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 หัวเรื่อง  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
 หัวเรื่อง  การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  ระเบียบปฏิบัติราชการ
 ผู้แต่งร่วม  ธีระพล อรุณะกสิกร.
 ผู้แต่งร่วม  สถาพร ลิ้มมณี.
 ผู้แต่งร่วม  ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
2535  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
2535 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534]
    หัวเรื่อง [ระเบียบปฏิบัติราชการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติระเ..
Bib 8314
 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. scphc.ac.th